دسته‌ها
نام برتر

طرح الهی زندگی یا افسانه شخصی ۲ – تکنیک ها ، روش ها و مراسم

طرح الهی زندگی یا افسانه شخصی و الگوی کامل طرحی الهی است که مقصود و هدف منحصر به فرد از خلقت شما است. مسیر و هدف منحصر به فرد شماست. کاری است که در این عالم بایست انجام دهید. طرحی است که پروردگار خالق ، برای شما طرح ریزی کرده است. … راز اقتدار بی حد و حصر افسونگران و جادوگران در همین است. آنها افکار به عینیت در آمده خداوندند و نیک میدانید افکار ذهن الهی بی نقص و به غایت کامل اند… برای ” زمان الهی ” صبر کنید. اگر چه احساس می کنید که برای دریافت موهبتهای تازه خود آماده اید ، اما چه بسا انسانها و رویدادهایی که باید با طرح الهی زندگیتان وصل شوند ، هنوز به مرحله پختگی و آمادگی نرسیده اند.

طرح الهی زندگی یا افسانه شخصی ۲

تکنیک ها ، روش ها و مراسم – زمان الهی

طرح الهی زندگی ، افسانه شخصی.یا الگوی کامل چیست؟.زمان الهی چیست؟.در این دنیا راهی وجود دارد.که تنها شما باید از آن عبور کنید.و گرنه تا ابد الدهر بی رهگذر باقی خواهد ماند. در این دنیا حفره ای وجود دارد.که تنها شما باید آنرا پر کنید. کاری وجود دارد که خداوند برای شما و فقط شما در نظر گرفته.و از عهده هیچ کس دیگر ساخته نیست.

این افسانه شخصی شماست. الگوی کامل است. طرحی است الهی.که مقصود.و هدف منحصر به فرد از خلقت شما است. مسیر و هدف منحصر به فرد شماست. کاری است که در این عالم بایست انجام دهید.

طرحی است که پروردگار خالق.، برای شما طرح ریزی کرده است. خوشبختی ، کامروایی و سعادت شما در این مسیر محقق می گردد. به دنبال یافتن طرح الهی زندگی.یا همان افسانه شخصی خود باشید. او نیز شما را جستجو می کند. این در زمان الهی رخ می دهد.

یکی از مهمترین چیزها در افسونگری و جادو دنبال کردن افسانه شخصی و الگوی کامل است. اینک از شما تقاضا دارم که به دنبال افسانه شخصی و الگوی کامل خود بروید. اما هیچ کس نمی تواند هدفی را که نمی بیند.، شکار کند. پس شما نخست باید طرحی که خداوند برای شما در زندگی در نظر گرفته است کشف کنید. الگوی کامل را بیابید. به زمان الهی ایمان و اعتماد داشته باشید.

برای یافتن راهتان

ابتدا در حالت مراقبه بنشینید. و کمی امواج آینده و رونده ذهن خویش را نظاره کنید. کمی که آرام تر شدید.در حالی که به مراقبه ادامه میدهید.واژه های آیینی زیر را بر زبان آورید:

” جان لایتناهی ، راه ظهور طرح الهی زندگیم را بگشا!. بگذار تا هم اکنون نبوغ درونم عیان و بیان شود. بگذار تا هم اکنون آن طرح کامل را به چشم ببینم.”

این واژه ها را با ایمان و آگاهی کامل بر زبان آورید. به جای طرح الهی هم میتوانید.از واژه افسانه شخصی استفاده کنید. اما هرگونه تغییر دیگر در این واژه ها ممنوع است. زیرا لغات دارای نیروی جادویی اند.و هر تغییری  میتواند نتایج غیر قابل پیش بینی به بار آورد.

به مراقبه ادامه دهید. بدون هیچ اعمال زور یا اراده ای. بگذارید افسانه شخصی و الگوی کامل بر شما نمایان شود.

تجلی افسانه شخصی یا الگوی کامل

این تجلی ممکن است.به صورت اصوات یا تصاویری صورت گیرد. یا خیلی ساده انجام چیزی یا کاری به دلتان بیفتد. یا نشانه هایی که پس از مراقبه دریافت میکند. صحبت اطرافیان ، فیلم تلویزیون.، مضمون ترانه ای که گوش میدهد. یا هر چیز دیگر فقط هوشیار باشید. و بعد از کشف طرحی که خداوند برای زندگی تان در نظر گرفته.درنگ نکنید. در جهت تحققش کاری انجام دهید.

بدانید که شما در ذهن الهی در اوج سلامت.، زیبایی و ثروت هستید. اما اینها زمانی تحقق میابند.که گام در راه افسانه شخصیتان بگذارید. همه چیز زیر و رو میشود. شما دوباره متولد میشود. اما نه به صورت عادی که به صورتی کامل و عالی.همان طور که در ذهن الهی هست. و آماده خواهید بود.برای تحقق بخشیدن هدفی که خداوند شما را به خاطر آن به این دنیا فرستانده است. کاری که فقط از عهده شما بر می آید. الگوی کامل زندگی شما در ذهن الهی و در زمان الهی.

راز اقتدار بی حد و حصر افسونگران و جادوگران

آری ! راز اقتدار بی حد و حصر افسونگران و جادوگران در همین است. آنها افکار به عینیت در آمده خداوندند.و نیک میدانید افکار ذهن الهی بی نقص و به غایت کامل اند.

این اصل هر چند برای افسونگران کاملا جا افتاده است. اما انگار انسان های عادی در فهم این قانون معنوی دچار مشکلند. بسیاری از تعارضات بین انسان ها از درک نکردن این قانون سرچشمه میگیرد. برای مثال فرزندی که مایل است.هنر یا موسیقی بخواند. اما پدر او را وا میدارد که پزشکی بخواند. و تعارضات شروع میشود. اگر این پدر افسانه شخصی را میشناخت و خود را مالک فرزندش نمی دانست ، می گذاشت او به دنبال راه خود برود. زیرا میدانست این فرزند برای تحقق طرح الهی زندگی خویش به این دنیا آمده ، نه تحقق طرح پدرش!!.

البته این موضوع به همین وضوح بین سایر انسان ها نیز وجود دارد. رئیس و کارمند ، زن و شوهر ، معلم و شاگرد.

اگر همه این درس را بیاموزند.آنگاه دیگری را همانطور که هست می پذیرند. و سعی در تغییر دیگری با هر وسیله ممکن نخواهند داشت. زیرا میدانند این مسافران ابدیت و این سالکان راه جادویی زندگی.در پی تحقق بخشیدن افسانه شخصی خویشند. که اگر آنرا در این زندگی تحقق نبخشند.زنجیره عشق الهی می گسلد .

به بیانی دیگر در زندگی هر کدام از ما طرحی الهی وجود دارد.که عالیترین طرح است. و تندرستی و شادمانی و فراوانی.را برایمان به همراه دارد.

رسالت و طرح الهی زندگی ما

در واقع هر کدام از ما بر اساس زندگی ای که در عالم ذر داشته ایم.، به این دنیا آمده ایم.تا رسالتی را انجام دهیم. این رسالت ممکن است.اختراع یک وسیله باشد.تا محبت کردن به کسی. …

خیلی از ما نمی دانیم.که براستی طرح الهی زندگی ما چیست. بر اساس شرایط یا علایق یا اجبار یا هر چیز دیگری.، شغلی یا نوع خاصی از زندگی و فعالیت را انتخاب می کنیم. ممکن است حتی در آن موفق هم باشیم. یا دوستش داشته باشیم. برخی هم زندگیهایی پر از آشفتگی داریم. آشفتگی مالی، احساسی، کاری و. …

بنابراین در هر دو صورت ، طرح الهی زندگیتان را بطلبید. اگر به آن طرح رسیده باشید.که توانگریتان افزون تر می شود. و اگر از آن دور باشید، با رسیدن به آن ، به توانگری راستین می رسید. یعنی برکت ، پول ، تندستی.، آرامش و رضایت. یقین بدانید اگر به طرح الهی زندگیتان هدایت بشوید.، درهای برکت و توانگری راستین به روی شما باز می شوند.

هدایت به سوی طرح الهی زندگی

همه ما با طرح الهی به این سیاره می آییم. این طرح الهی در لفافه روح ما پیچیده شده.و آرزومند تجلی است. فرا خواندن طرح الهی سبب رهایی آن می شود. آسانترین راه برای تجلی موهبتهای خود و دیگران ، و در مسیر رویدادها و اوضاع و شرایط درست زندگی قرار گرفتن ، دعا و طلب هدایت است.

لازم نیست بکوشید که دریابید چه آرمانها و رویدادها یا افرادی باید به سراغتان بیایند تا توانگر شوید. به جای این کار فقط به طرح الهی حویش بیندیشید.

تمرین

در تمام طول روز و در آلفای قبل از خواب و در مراقبه ها به تاکید ندا دردهید که از هر وضعیتی که با آن روبرو می شوید ، طرح الهی بر خواهد خواست.

نترسید! یقین بدانید که حتی اگر طرح الهی زندگیتان با زندگی کنونی تان خیلی تفاوت داشته باشد، باز هم ، والاترین طرح برای همگان است. و برای همه عظیم ترین موهبتها را به بار می آورد. ثمراتی که شما را به حیرت وا خواهد داشت.

تمرین برای یافتن طرح الهی

هر روز تکرار کنید:

” از همه چیز دست بر می دارم.تا خدا طرح الهی زندگیم را آشکار کند. اکنون با طرح الهی زندگیم همنوا و هماهنگم. اکنون با طرح الهی زندگیم مشارکت و همکاری می کنم. اکنون خدای درونم به سرعت ، و در کمال آرامش.، طرح الهی زندگیم را بر من آشکار می کند. “

و تکرار کنید:

” اکنون طرح الهی زندگیم را در می یابم.و می پذیرم و دنبال می کنم. طرح الهی زندگیم گام به گام بر من آشکار می شود.و از آن به وجد می آیم. می دانم که طرح الهی ، عالیترین طرح است.و تندرستی و توانگری و شادمانی.و بیان کامل نفس را در بر می گیرد. طرح الهی هم اکنون برایم تندرستی ، ثروت.، دولت و سعادت به ارمغان می آورد. “

و تکرار کنید:

” خدایا! تو برای زندگیم طرحی الهی داری. این طرح را نشانم بده. بگذار آن را بدانم و به انجام برسانم. “

نکته: مهم نیست چه سن و سالی دارید و چقدر از عمرتان گذشته و با زندگیتان چه کرده اید یا چه نکرده اید! اگر از همین امروز طرح الهی زندگیتان را بطلبید ، به سوی والاترین موهبت خود ، رهسپار خواهید شد.

نکته: اگر والدین به هنگام کودکی فرزندشان یا حتی پیش از تولد او.، برای فرزندشان ، طرح الهی او را بطلبند.، هیچ گونه آشفتگی و نگرانی درباره آینده فرزندان پیش نخواهد آمد. کودک به طور شهودی به سوی طرح الهی زندگیش ، هدایت خواهد شد.و پدر و مادرش آن طرح را در خواهند یافت.و بی درنگ با آن موافقت خواهند کرد. بنابراین می توانید.برای کسانی هم که دوستشان دارید.، طرح الهی زندگیشان را بطلبید.

من هم کاملا” تجربه پاندر را داشته ام. سالهای زیاد ، به دنبال چیزهایی رفتم که خودم تشخیص داده بودم آنها برایم بهتر است و بیشتر دوستشان دارم! حتی به گونه ای سعی داشتم از طرح الهی زندگیم که مدام سعی داشت من را به سوی خودش بکشاند ، بگریزم!

حتی در رشته ای که متفاوت با امور ماورا الطبیعه بود ، تحصیلات بالایی کردم و موفق شدم تا در آن به شهرت،  و توانگری مالی برسم. اما از آرامش و رضایت ، که لازمه توانگری راستین است ، خبری نبود!. در نهایت فهمیدم شاید پول را از خیلی راهها بشود به دست آورد ، اما آنچه که طرح الهی به ما می بخشد ، آرامش و رضایت را هم به همراه دارد. بنابراین طرح الهیم را پذیرفتم.

” این یعنی ما به دلیل انسان بودن اختیار داریم که هر طور می خواهیم زندگی کنیم. اما فقط طرح الهی ما برایمان بهترین ها را به همراه دارد. “

دگرگونی های ناشی از طلب طرح الهی

طرح الهی تازگی ندارد. افلاطون از آن با خبر بود و آن را ” الگوی کامل “ می خواند و می گفت : ” همه چیز بر طبق الگوی کامل الهی به پیش می رود و تغییر می کند و ما در عالم تحولات زندگی می کنیم “

نکته مهم: هنگامی که طرح الهی را فرا می خوانید، باید برای هر گونه تحول و دگرگونی آماده باشید. وقتی اندیشیدن به طرح الهی را آغاز می کنید ، شاید بی درنگ شاهد دگرگونی هایی شوید. حتی ممکن است فکر کنید زندگیتان دچار طوفان شده است.(  ممکن است این دگرگونیها  ابتدا برایتان خوشایند نباشد چون با ذهنیات شما  تفاوت دارد.) به جای مقاومت یا نفرت از این دگرگونی ها ، دریابید که جزیی از طرح الهی زندگیتان هستند و پس از طی مراحلی شما را به موهبت هایی گسترده تر و عظیم تر  می کشانند.

تمرین

برای اینکه توان پذیرش این برنامه و هدف الهی را داشته باشید ، هر روز تکرار کنید: ” برای طرح الهی زندگیم کاملا” مجهزم. چون بی درنگ در طرح الهی زندگیم می گسترم ، با اوضاع و شرایط ، نه برابر که برترم! “

بیشتر ما می خواهیم از چیزی آزاد بشویم. معمولا” از اوضاع و شرایط می آموزیم. با این حال ، وقتی در می یابیم.که باید اوضاع و شرایط کهنه را تغییر داد.تا به مرحله جدیدی رسید ، نمی دانیم.چه طور خودمان را از دست اوضاع و شرایط و تجربه ها.و روابط فرسوده گذشته و حال رها کنیم.

هر گاه درباره اشخاص یا رویدادها به هدایت و تغییری نیازمندید.، ندا در دهید.که در آن اوضاع و شرایط یا در زندگی آن اشخاص ، طرح الهی بی درنگ متجلی می شود. در این صورت ، ممکن است.از سرعت مهیا شدن کارها به حیرت بیفتید!

تمرین

مدام تکرار کنید:

” هیچ چیز نمی تواند.از تجلی طرح الهی زندگیم ، ممانعت به عمل آورد. هیچ چیز نمی تواند.، تجلی طرح الهی زندگیم را به تاخیر اندازد. آنچه خدا به من داده ، از بین نمی رود.و کاهش نمی پذیرد. “

زمان الهی

البته این هم ممکن است.که وقتی طرح و الگوی کامل و الهی زندگیتان را می طلبید.، دگرگونی ها بسیار کند.و آهسته پیش بیایند. اگر احساس می کنید.، تجلی موهبت هایتان به تاخیر افتاده است.، شاید باید برای ” زمان الهی “ صبر کنید. اگر چه احساس می کنید.که برای دریافت موهبتهای تازه خود آماده اید.، اما چه بسا انسانها و رویدادهایی که باید با طرح الهی زندگیتان وصل شوند.، هنوز به مرحله پختگی و آمادگی نرسیده اند.

اینجاست که باید تکرار کنید.که طرح الهی زندگیتان در زمان درست و “به وقت الهی” متجلی می شوند. شاید زمان الهی به نظر انسان آهسته و کند بنماید. اما هنگامی که تجلی موهبت های تازه تان آغاز شود.، معمولا” چنان سریع عمل می کند.و همه چیز چنان شتابان رخ می دهد.که نفستان بند می آید.! خودتان را برای لحظه تجلی آماده کنید.

” برای هر چیز  زمانی است.و هر مطلبی را زیر آسمان ، وقتی است. او هر چیز را در وقتش نیکو ساخته است. “

اگر هنوز نمی دانید.که می خواهید با زندگیتان چه بکنید.، اگر هنوز نمی دانید.که چه چیز به شما توانگری و رضایت واقعی را می بخشد.، از خداوند طرح الهی زندگیتان را بطلبید.

تکرار کنید :

” هر طرحی که پروردگار من برایم مقدر نکرده باشد.، هم اکنون از هم می پاشد. در گام بعدی طرح الهی زندگیم.بی درنگ متجلی می شود. آرمان الهی و طرح الهی هم اکنون به سراغم می آیند. درهای تازه و موهبت های تازه به رویم گشوده می شوند. با روحی مطمئن به سوی زندگی تازه.و سرشار از شادمانی و ایمنی و فراوانی و خوشبختی خویش گام بر می دارم. “

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *