دسته‌ها
نام برتر

حروف ابجد کبیر

کاربرد حروف ابجد کبیر

  • یکی از خواص و کاربردهای حروف ابجد در طالع‌بینی است. برای طالع‌بینی اسم شخص و مادرش را به ابجد کبیر می‌برند. یعنی شماره متناظر با هر حرف اسم‌شان را با هم جمع می‌کنند. به این کار می‌گویند به ابجد کبیر بردن. سپس حاصل جمع اسم شخص و اسم مادرش را به دست می‌آورند و آن را تقسیم بر ۱۲ می‌کنند. باقیمانده عددی می‌شود کمتر از ۱۲ که هر عدد متناظر با یکی از برج‌های دوازده‌گانه است و از این طریق طالع شخص مشخص می‌شود.
  • به جز طالع شخص طالع ازدواج شخص هم از همین طریق مشخص می‌شود. به این شکل که اسم پسر و مادرش را به ابجد کبیر می‌برند. اسم دختر و مادرش را هم به ابجد کبیر می‌برند. سپس حاصل هر دو را با هم جمع می‌کنند و حاصل این جمع را بر ۵ تقسیم می‌کنند. اگر باقیمانده‌ی این تقسیم ۱ یا ۳ یا ۵ شود، این دو نفر به هم می‌رسند و ستاره شان جفت است پس تا آخر با هم زندگی می‌کنند.
    اگر باقیمانده تقسیم ۲ یا ۴ باشد، این دو نفر به هم نمی‌رسند وستاره شان جفت نیست بنابراین ممکن است نتوانند تا آخر با هم زندگی کنند.
    اگر هم باقیمانده‌ی تقسیم صفر شود، معلوم می‌شود که یک طرف از خانواده‌ی طرفین با ازدواج موافق نبوده و ستاره‌ی آن‌ها به طور قطعی جفت نیست و ممکن است این ازدواج بهم بخورد. شاید هم نخورد!
  • از حروف ابجد کبیر ماده تاریخ هم می‌سازند. طبق تعریف دهخدا ماده تاریخ آن است که مجموع حروف بیت یا مصراع یا عبارتی به حساب ابجد با تاریخ واقعه‌ای تطبیق کند. به خاطر سپردن یک جمله یا یک عبارت از به خاطر سپردن اعداد آسانتر است خصوصا اگر آن جمله به صورت یک مصراع موزون از یک قطعه شعر درآمده باشد. پس در این صورت ماده تاریخ سبب می‌شود که تاریخ یک واقعۀ مهم کاملا دقیق ثبت شود و کمتر مورد تحریف و فراموشی قرار گیرد. همچنین هنگام وقوع یک حادثه معمولا چندین ماده تاریخ ساز سال آن حادثه را با عباراتی متفاوت رقم می‌زنند که در این صورت می‌توان با حساب تاریخی که آن عبارات نشان می‌دهند و تطبیق آن‌ها با یکدیگر زمان یک واقعه را به صورتی کاملا دقیق مشخص کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *